ПРИЈЕМ ПОРОДИЉА

Последња група породиља у 2019. години данас је била на пријему код председника општине.Њих 28 је остварило то право у овом циклусу.Од јануара 2020. године подстицаји за породиље ће износити 500 € у динарској противвредности.